Om mig

profil-webJuniorprofessor i nordiske sprog

Kiels Universitet | Institut for nordiske sprog, frisisk og almen sprogvidenskab

Forskningsområder

Sprogkontakt | Areallingvistik | Sprogforandring og sprogvariation | Konstruktionsgrammatik | Korpuslingvistik | Fonetik og fonologi | Skriftsprog og skriftsprogets udvikling

Aktuel forskning

Diasystematisk Konstruktionsgrammatik (DCxG) | Grammatisk arealitet i Norden og Nordtyskland (GrammArNord) | Dansk som nabosprog (dans)

Curriculum vitae

2015: Det Svenske Akademiets stipendium for disputerede sprogforskere.

2013–: juniorprofessor i nordiske sprog, Institut for nordiske sprog, frisisk og almen sprogvidenskab, Kiels Universitet.

2012–2013: vikarierende professor i nordiske sprog, Kiels Universitet.

2011–2013: lektor, Münsters Universitet (Tysk).

2005–2011: forsker, forskningsprojekt Skandinavisk syntaks i flersprogede kontekster, Forskningscenter 538 Flersprogethed, Hamborgs Universitet.

2009: pris for den bedste ph.d.-afhandling, fagområder Sprog, litteratur og medier & Europæiske sprog og litteraturer ved Hamborgs Universitet, Haspa-Hamburg-Stiftung.

2005–2009: ph.d.-studerende, Hamborgs Universitet (nordiske sprog). Afhandling: ”Sprachausbau im Sprachkontakt. Eine theoretische und empirische Analyse zum Syntaxwandel im Altschwedischen”. Vejleder: Kurt Braunmüller.

2000–2005: studerende, Hamborgs Universitet (nordiske sprog, tysk lingvistik, fonetik). Magister Artium.

2000–2005: stipendiat, Studienstiftung des deutschen Volkes.