Om mig

profil-webJuniorprofessor i nordiska språk

Kiels universitet | Institutionen för nordiska språk, frisiska och allmän språkvetenskap

Forskningsområden

Språkkontakt | Areallingvistik | Språkförändring och språkvariation | Konstruktionsgrammatik | Korpuslingvistik | Fonetik och fonologi | Skriftspråk och skriftspråkets utveckling

Aktuell forskning

Diasystematisk konstruktionsgrammatik (DCxG) | Grammatisk arealitet i Norden och Nordtyskland (GrammArNord) | Dansk som grannspråk (dans)

Curriculum vitae

2015: Svenska Akademiens stipendium för postdoktorala språkforskare.

2013–: juniorprofessor i nordiska språk, Institutionen för nordiska språk, frisiska och allmän språkvetenskap, Kiels universitet.

2012–2013: vikarierande professor i nordiska språk, Kiels universitet.

2011–2013: lektor, Münsters universitet (tyska).

2005–2011: forskare, forskningsprojekt Skandinavisk syntax i flerspråkiga kontexter, Forskningscentrum 538 Flerspråkighet, Hamburgs universitet.

2009: pris för den bästa avhandlingen inom områdena Språk, litteratur och medier & Europeiska språk och litteraturer vid Hamburgs Universitet, Haspa-Hamburg-Stiftung.

2005–2009: doktorand, Hamburgs universitet (nordiska språk). Avhandling: ”Sprachausbau im Sprachkontakt. Eine theoretische und empirische Analyse zum Syntaxwandel im Altschwedischen”. Handledare: Kurt Braunmüller.

2000–2005: student, Hamburgs universitet (nordiska språk, tysk lingvistik, fonetik). Magister Artium.

2000–2005: stipendiat, Studienstiftung des deutschen Volkes.