Ämnen

Forskningsområden

 • areallingvistik
 • dialektologi
 • fonetik och fonologi
 • konstruktionsgrammatik
 • korpuslingvistik
 • skriftspråk och skriftspråkets utveckling
 • språkkontakt
 • språkförändring och språkvariation

Undersökta språk

 • nordiska språk (danska, färöiska, isländska, norska, svenska)
 • lågtyska
 • nordtyska varieteter (högtyska)
 • medeltidslatin

Medlemskap